Гумена тапа за метален профил

Гумена тапа за метален профил
Гумена тапа за метален профил

Изработваме рaзлични гумени тапи за метални профили по заявка на клиента.