Рециклиране на подаващо колело за четиристранка

Рециклиране на подаващо колело за дърводелска машина
Цена – 30.00 лв без ДДС

Производство на детайли от пластмаса, каучук и метал